Home
Plaun Tir

127 - asil da catscha bassa

Plaun Tir (Disentis/Mustér):
Crest Muntatsch - marcau - trutg da Cauras - marcau - punt da Pardi - marcau - Aua d’Acletta - marcau - trutg da Lag Serein - marcau - Lag Serein - pt. 2072 - marcau - trutg da Plaun Tir - marcau - trutg da Fontanei - marcau - ual Clavaniev - marcau - Crap Furau - marcau - pt. da partenza.